BB&T rapporteert kwartaalresultaten van $ 1,01 per verwaterd aandeel; een stijging van $ 0,27 of 36,5 procent, in vergelijking met het derde kwartaal van 2017

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 oktober 2018 /PRNewswire/ — BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldde vandaag sterke resultaten voor het derde kwartaal van 2018. De netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 789 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,01 voor het derde kwartaal van 2018, een stijging van $ 0,99 vergeleken met het afgelopen kwartaal. De resultaten voor het derde kwartaal produceerden een rendement op jaarbasis op het gemiddelde vermogen, van 1,49 procent en een jaarlijks rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen van 11,69 procent.

Exclusief de fusiegerelateerde en herstructureringskosten voor aftrek van belastingen, ter waarde van $ 18 miljoen ($ 13 miljoen na aftrek van belastingen), netto inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 802 miljoen, of $ 1,03 per verwaterd aandeel.

Nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 775 miljoen ($ 0,99 per verwaterd aandeel) voor het tweede kwartaal van 2018 en $ 597 miljoen ($ 0,74 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2017.

‘We zijn verheugd om een recordwinst aan te kunnen kondigen, aangestuurd door sterke inkomsten, een breed gedragen kredietgroei en een solide kostenbeheersing,’ aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. ‘De inkomsten overschreden $ 2,9 miljard omdat we recordbedragen behaalden in zowel de netto rentebaten en de niet-rentedragende inkomsten.

‘We blijven tal van strategieën uitvoeren om een meer gediversifieerde en veerkrachtige winstgevendheid te creëren terwijl er aanzienlijk wordt geïnvesteerd in ons digitale platform om uitstekende klantervaringen te creëren.

‘De netto rentebaten waren het gevolg van een kredietgroei van 5,8 procent,’ zei King ‘Niet-rentedragend inkomen werd geleid door verzekeringsinkomsten, die profiteerden van de Regions Insurance overname en de organische groei.’

‘De kwaliteit van de activa blijft uitstekend en onderging in het derde kwartaal verdere verbeteringen. Niet-presterende activa en achterstallige leningen met een looptijd van 90 dagen of meer, zagen en nog verdergaande daling,’ aldus King.

‘We zijn trots op onze medewerkers die nauw samen blijven werken met onze klanten en gemeenschappen die te maken hebben gehad met de recente orkanen,’ zei King. ‘We werken samen met het Amerikaanse Rode Kruis, Samaritan”s Purse en een groot aantal andere plaatselijke liefdadigheidsinstellingen om aanhoudende hulpverlening te bieden.’

Hoogtepunten van de prestaties voor het derde kwartaal van 2018

 • Winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $ 1,01, een stijging van $ 0,02 in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018
  • Verwaterde winst per aandeel bedroeg $ 1,03, exclusief fusiegerelateerde en herstructureringskosten
  • Rendement op gemiddelde activa was 1,49 procent
  • Rendement op gemiddeld gemeenschappelijk eigen vermogen was 11,69 procent
  • Rendement op gemiddeld materieel gemeenschappelijk eigen vermogen was 20,00 procent
 • Vergelijkbaar belastbare inkomsten bedroegen $ 3,0 miljard, een stijging van $ 52 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018
  • De netto rentemarge was 3,47 procent, een stijging van twee basispunten in vergelijking met het voorgaande kwartaal
  • Niet-rentedragend inkomen steeg met $ 17 miljoen, voornamelijk als gevolg van de overname van Regions Insurance
  • De verhouding vergoeding-inkomen was 42,3 procent, in vergelijking met 42,5 procent in het voorgaande kwartaal
 • Niet-rentedragend uitgaven waren $ 1,7 miljard, een stijging van $ 22 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018
  • Regions Insurance voegde $ 31 miljoen aan bedrijfskosten toe gedurende het derde kwartaal van 2018
  • Niet-rentedragende kosten bleven in wezen gelijk in vergelijking met het derde kwartaal van 2017
  • Personeelskosten bestonden onder andere uit verhogingen gerelateerd aan bepaalde vergoedingen verschuldigd na uitdiensttreding, die gecompenseerd werden door niet-rentedragende inkomsten
  • De GAAP efficiëntieverhouding was 59,5 procent, in vergelijking met 59,7 procent voor het voorgaande kwartaal
  • De aangepaste efficiëntieverhouding was 57,3 procent, in vergelijking met 57,4 procent voor het voorgaande kwartaal
 • Gemiddelde leningen en leasen, aangehouden voor beleggingen bedroegen $ 146,2 miljard, een stijging van $ 2,1 miljard, of 5,8 procent op jaarbasis in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018
  • Gemiddelde commerciële en industriële leningen stegen met $ 352 miljoen, of 2,3 procent op jaarbasis
  • Gemiddelde woninghypotheken daalden met $ 1,2 miljard, of 16,6 procent op jaarbasis
  • Gemiddelde indirecte leningen stegen met $ 478 miljoen, of 11,3 procent op jaarbasis
  • Gemiddeld doorlopend krediet steeg met $ 116 miljoen, of 16,3 procent op jaarbasis
 • Gemiddelde deposito”s bedroegen $ 157,3 miljard in vergelijking met $ 157,7 miljard voor het tweede kwartaal van 2018
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito”s stegen met $ 211 miljoen, of 1,6 procent op jaarbasis
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito”s vertegenwoordigden 34,4 procent van de totale deposito”s, in vergelijking met 34,2 procent in het voorgaande kwartaal
  • De kosten van gemiddelde rentedragende deposito”s was 0,66 procent op jaarbasis, een stijging van negen basispunten
  • De kosten van de gemiddelde totale deposito”s was 0,43 procent op jaarbasis, een stijging van zes basispunten
 • De kwaliteit van activa blijft uitstekend
  • Niet-presterende activa was 0,27 procent van de totale activa; het laagste niveau sinds 2006
  • 0,29 procent van de leningen aangehouden voor belegging bestond uit achterstallige, groeiende leningen van 90 dagen of meer, in vergelijking met 0,30 procent in het voorgaande kwartaal
  • Netto oninbare schulden bedroeg 0,35 procent van de gemiddelde leningen en leasen, een stijging van vijf basispunten
  • De vergoeding voor de verhouding dekkingsverliezen was 2,86 keer de niet-renderende leningen aangehouden voor beleggingen, in tegenstelling tot 2,74 keer in het voorgaande kwartaal
  • De voorziening voor verliezen op leningen en leasen bedroeg 1,05 procent van de leningen aangehouden voor beleggingen, onveranderd in vergelijking met het voorgaande kwartaal
 • Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk
  • Gewone aandelen tier 1-kapitaal ten opzichte van risico-gewogen activa was 10,2 procent
  • Tier 1 op risico-gebaseerd kapitaal bedroeg 11,9 procent
  • Het totale kapitaal was 13,89 procent
  • Kredietkapitaal was 10,0 procent

Presentatie van de winst en overzicht kwartaalprestaties

Om naar BB&T”s live conferentiegesprek over de winst in het derde kwartaal van 2018 te luisteren, kunt u om 8:00 ET bellen met 866-519-2796 en gebruik maken van de deelnemerscode 876127. Tijdens het conferentiegesprek over de winst zal een prestentatie gebruikt worden die beschikbaar gesteld wordt op onze website https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. Herhalingen van het conferentiegesprek zal 30 dagen lang beschikbaar zijn via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 6326592).

De presentatie, met inbegrip van een bijlage met de reconciliatie van non-GAAP-vermeldingen, is beschikbaar op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. BB&T”s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het derde kwartaal van 2018, bevat gedetailleerde financiële schema”s, en is beschikbaar op de website van BB&T op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Over BB&T

BB&T is een van de grootste holdingvennootschappen voor financiële diensten in de V.S. met $ 222,9 miljard aan activa en het bedrijf kende op 30 september 2018 een marktkapitalisatie van ongeveer $ 37,4 miljard. BB&T bouwt voort op een lange traditie van uitmuntendheid in gemeenschapsbankieren en biedt een breed scala aan financiële diensten, inclusief bankieren voor de detailhandel en commerciële sector, investeringen, verzekeringen, vermogensbeheer, activabeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BB&T is gevestigd in Winston-Salem, N.C., en exploiteert meer dan 1.900 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. BB&T wordt consequent erkend door Greenwich Associates voor hun uitstekende klantenservice voor bankieren in kleine en middelgrote markten. Meer informatie over BB&T en het volledige aanbod aan producten en diensten is beschikbaar op BBT.com.

De vermogensverhoudingen zijn voorwaardelijk.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die bepaald worden door andere methoden dan die, die in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige principes zoals die over het algemeen aanvaard worden in de Verenigde Staten (‘GAAP’). Het management van BB&T maakt gebruik van deze ‘non-GAAP’-maatstaven in hun analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van de bedrijfsvoering. Het management is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert en dat het de gevolgen toont van belangrijke items in de huidige periode. Het bedrijf is van mening dat een betekenisvolle analyse van zijn financiële prestaties, een goed begrip van de onderliggende factoren vereist. Het management van BB&T is van mening dat beleggers deze non-GAAP financiële maatstaven nuttig zouden kunnen vinden. Deze toelichtingen mogen niet beschouwd worden als een substituut voor financiële maatstaven zoals bepaald volgens GAAP, noch dat ze noodzakelijkerwijs vergelijkbaar zijn met non-GAAP prestatiemaatstaven die door andere bedrijven gebruikt worden. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende soorten non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht gebruikt zijn:

 • De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in zoverre dat het effectenwinsten (-verliezen), afschrijving van immateriële activa, fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde items uitsluit. BB&T”s management gebruikt deze maatstaaf voor het analyseren van de bedrijfsprestaties. Het management van BB&T is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden zal verbeteren, en dat het de gevolgen zal tonen van aanzienlijke winsten en kosten.
 • Materiële gewone aandelen en gerelateerde maatstaven zijn non-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en de bijbehorende afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor het consistent evalueren van de prestaties van een bedrijf, ongeacht of het intern is verkregen of ontwikkeld. Het management van BB&T maakt gebruik van deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal en rendement te beoordelen ten opzichte van het balansrisico en het bedrijf is van mening dat beleggers deze informatie wellicht nuttig zouden kunnen vinden tijdens hun analyse van het bedrijf.
 • De netto rentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge aanpast om de impact van purchase accounting uit te sluiten. De rentebaten en gemiddelde saldi voor PCI-leningen worden in hun geheel uitgesloten omdat de verwerking van deze leningen kan resulteren in aanzienlijke en ongebruikelijke trends in opbrengsten. De purchase accounting markeringen en de gerelateerde afschrijving voor a) effecten verworven van de FDIC tijdens de overname van Colonial en b) non-PCI-leningen, deposito”s en langlopende schulden verkregen van Susquehanna en National Penn zijn uitgesloten zodat hun opbrengsten ingeschat kunnen worden tegen de tarieven voorafgaande aan de overname. Het management van BB&T is van mening dat de aanpassingen van de margeberekening van de netto rente voor bepaalde activa en passiva, nuttige informatie biedt voor beleggers over de prestaties van BB&T”s verdienende activa.
 • De aangepaste verwaterde winst per aandeel is Non-GAAP in zoverre dat het fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten en andere geselecteerde items uitsluit, na aftrek van belastingen. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaaf in hun analyse van de bedrijfsprestaties en is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat het de gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten toont.
 • De aangepaste operationele verhoudingen voor hefboomwerking is non-GAAP in zoverre dat het effectenwinsten (-verliezen), afschrijving van immateriële activa, fusiegerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde items uitsluit. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaaf in hun analyse van de bedrijfsprestaties en is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat het dat gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten toont.
 • De aangepaste prestatieverhoudingen zijn non-GAAP in zoverre dat ze fusiegerelateerde en herstructureringskosten uitsluiten, en, in het geval van rendement op het gemiddelde materiële gemeenschappelijk eigen vermogen, de afschrijving van immateriële activa. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven in hun analyse van de bedrijfsprestaties en is van mening dat deze maatstaven zullen zorgen voor een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering. Dat het tevens de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat het de gevolgen van aanzienlijke winsten en kosten toont.

Een verzoening van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is opgenomen in BB&T”s samenvatting van de kwartaalprestaties voor het derde kwartaal voor 2018, dat beschikbaar is op  https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings.

Dit nieuwsbericht bevat ‘toekomstgerichte verklaringen’ in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, met betrekking tot de financiële situatie, bedrijfsresultaten, zakelijke plannen en de toekomstige prestaties van BB&T. Toekomstgerichte verklaringen worden niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot de bedrijfsvoering van BB&T, de economie alsmede andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico”s en veranderingen in moeilijk te voorspellen omstandigheden. BB&T”s werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van hetgeen wordt overwogen in deze toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals ‘voorziet’, ‘gelooft’, ‘schat’, ‘verwacht’, ‘voorspelt’, ‘is van plan’, ‘plant’, ‘beraamt’, ‘zou’, ‘zal’, ‘dient’, ‘zou kunnen’ en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Hoewel er geen zekerheid geboden kan worden dat een lijst met risico”s en onzekerheden of risicofactoren compleet is, zijn enkele belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten, opgenomen in deze toekomstgerichte verklaringen, evenals de risico”s en onzekerheden die onder Item 1A-Risicofactoren nader besproken worden in ons Jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2017, en in alle navolgende deponeringen van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:

 • algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat resulteert in, onder andere, een lagere groei van deposito”s en/of activa, een verslechtering van de kredietkwaliteit en/of een verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;
 • ontwrichting van de nationale of mondiale financiële markten, inclusief de gevolgen van een afwaardering van de obligaties van de Amerikaanse overheid door een van de ratingbureaus, de economische instabiliteit en recessieve omstandigheden in Europa, de uiteindelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
 • veranderingen van de rente, inclusief rentewijzigingen doorgevoerd door de Federal Reserve, evenals kasstroomherzieningen kunnen een negatieve invloed hebben op de netto rentemarge en/of de omvang en waarde van de leningen en deposito”s alsmede de waarde van andere activa en passiva;
 • de concurrentiedruk tussen instellingen voor deposito”s en andere financiële diensten kan aanzienlijk toenemen;
 • veranderingen op wetgevend, regelgevend of boekhoudkundig gebied, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en invoering van de Dodd-Frank Act kunnen een negatief effect hebben op de bedrijven waar BB&T zaken meedoet;
 • gemeentelijke, staat of nationale belastingautoriteiten kunnen een belastingpositie innemen die nadelige gevolgen heeft voor BB&T;
 • BB&T”s kredietwaardigheid kan verlaagd worden;
 • ongunstige veranderingen kunnen zich voordoen op de effectenmarkten;
 • concurrenten van BB&T kunnen meer financiële middelen tot hun beschikking hebben om producten te ontwikkelen waardoor ze zich in een betere concurrentiepositie kunnen bevinden dan BB&T en zij kunnen onderworpen zijn aan andere wettelijke normen dan BB&T;
 • risico”s met betrekking tot cyberbeveiliging kunnen nadelige gevolgen hebben voor BB&T”s zakelijke en financiële prestaties of reputatie, en BB&T kan aansprakelijk gesteld worden voor financiële verliezen opgelopen door derden als gevolg van inbreuken op gegevensuitwisselingen tussen financiële instellingen;
 • hoger dan verwachte kosten gerelateerd aan IT-infrastructuur of het uitblijven van een succesvolle invoering van toekomstige systeemverbeteringen zouden een negatieve impact kunnen hebben op BB&T”s financiële situatie en het bedrijfsresultaat en zouden aanleiding tot voor aanzienlijke extra kosten voor BB&T;
 • natuurlijke of andere rampen, waaronder terreurdaden, kunnen negatieve gevolgen hebben voor BB&T, BB&T”s bedrijfsvoering of de mogelijkheid of bereidheid van klanten om toegang te verkrijgen tot de producten en diensten van BB&T wezenlijk verstoren;
 • de kosten die verband houden met de integratie van de bedrijven van BB&T en eventuele fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
 • het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, waaronder het vermogen om met succes fusies en overnames te voltooien en/of te integreren of om binnen de verwachte tijdspanne de verwachte kostenbesparingen of omzetgroei die verband houden met de fusies en overnames volledig te realiseren, kunnen nadelige gevolgen hebben voor de financiële situatie en de bedrijfsresultaten;
 • significante juridische en regelgevende procedures kunnen een aanzienlijk nadelig effect hebben op BB&T;
 • ongunstige uitspraken in gerechtelijke procedures of met betrekking tot andere claims en regelgevende en ander overheidsonderzoeken of -vragen kunnen leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen, beperkingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van BB&T of diens vermogen om zijn activiteiten uit te breiden alsmede andere negatieve gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een negatieve impact kunnen hebben op BB&T”s financiële situatie en bedrijfsresultaten;
 • risico”s die voortvloeien uit het uitgebreide gebruik van modellen;
 • maatregelen voor risicobeheer die mogelijk niet volledig effectief zijn;
 • reductie in het aantal deposito”s, verlies van klanten en/of inkomsten na afgeronde fusies/overnames kunnen hoger uitvallen; en
 • een wijdverbreid systeemuitval, veroorzaakt door het falen van kritieke interne systemen of kritieke diensten geleverd door derden, kunnen negatieve gevolgen hebben voor BB&T”s financiële situatie en bedrijfsresultaten.

Lezers wordt geadviseerd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, aangezien die alleen over de situatie op het moment van publicatie spreken. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden vermeld, of gesuggereerd, in toekomstgerichte verklaringen. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, of regelgeving, neemt BB&T geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken, om welke reden dan ook.

 

 

BB&T rapporteert kwartaalresultaten van $ 1,01 per verwaterd aandeel; een stijging van $ 0,27 of 36,5 procent, in vergelijking met het derde kwartaal van 2017